مناسب برای پروژه های دانشجویی و سایت های شخصی

قیمت ارزان

هاست معمولی پلن 5


 
150,000ریال
ماهانه

ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس cpanel
LiteSpeed
تعداد اکانت ftp نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
sub domans نامحدود
parked domains 3 عدد
add domains ندارد
فعال سازی آنی


فضای هاست 3 گیگابایت

هاست معمولی پلن 4


 
120,000ریال
ماهانه

ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس cpanel
LiteSpeed
تعداد اکانت ftp نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
sub domans نامحدود
parked domains 2 عدد
add domains ندارد
فعال سازی آنی


فضای هاست 2 گیگابایت

هاست معمولی پلن 3


 
80,000ریال
ماهانه

ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس cpanel
LiteSpeed
تعداد اکانت ftp نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
sub domans نامحدود
parked domains ندارد
add domains ندارد
فعال سازی آنی


فضای هاست 1 گیگابایت

هاست معمولی پلن 2


 
50,000ریال
ماهانه

ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس cpanel
LiteSpeed
تعداد اکانت ftp نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
sub domans نامحدود
parked domains ندارد
add domains ندارد
فعال سازی آنی


فضای هاست 500 مگابایت

هاست معمولی پلن 1


 
20,000ریال
ماهانه

ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس cpanel
LiteSpeed
تعداد اکانت ftp نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
sub domans نامحدود
parked domains ندارد
add domains ندارد
فعال سازی آنی


فضای هاست 200 مگابایت