مناسب برای سایت های پربازدید ، شبکه های اجتماعی ، فروشگاهی و ...

فضای نامحدود ، ترافیک نامحدود ، سرعت بالا و قیمت مناسب

هاست نامحدود پلن 1


 
650,000ریال
ماهانه

ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس cpanel
LiteSpeed
تعداد اکانت ftp نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
sub domans نامحدود
parked domains نامحدود
add domains 1 عدد
فعال سازی آنی


فضای هاست نامحدود

هاست نامحدود پلن 2


 
750,000ریال
ماهانه

ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس cpanel
LiteSpeed
تعداد اکانت ftp نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
sub domans نامحدود
parked domains نامحدود
add domains 2 عدد
فعال سازی آنی


فضای هاست نامحدود

هاست نامحدود پلن 3


 
850,000ریال
ماهانه

ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس cpanel
LiteSpeed
تعداد اکانت ftp نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
sub domans نامحدود
parked domains نامحدود
add domains 5 عدد
فعال سازی آنی


فضای هاست نامحدود

هاست نامحدود پلن 4


 
950,000ریال
ماهانه

ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس cpanel
LiteSpeed
تعداد اکانت ftp نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
sub domans نامحدود
parked domains نامحدود
add domains 8 عدد
فعال سازی آنی


فضای هاست نامحدود

هاست نامحدود پلن 5


 
1,200,000ریال
ماهانه

ترافیک نامحدود
سیستم عامل لینوکس cpanel
LiteSpeed
تعداد اکانت ftp نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
sub domans نامحدود
parked domains نامحدود
add domains نامحدود
فعال سازی آنی


فضای هاست نامحدود